Bandenbeheerplan

Een bandenbeheerplan is kleine blauwdruk van uw vloot. Tijdens de bandenservice noteren wij alle gegevens, maar constateren we ook enkele afwijkingen. Met deze constateringen en uw bedrijfsgegevens hebben we alles in huis om we een bandenbeheerplan voor uw bedrijf te gaan schrijven.

Met dit bandenbeheerplan weet u met welke banden en op welke spanning u uw voertuigen moet uitrusten. U krijgt advies over hoe en wanneer banden gewisseld dienen te worden. U krijgt inzicht of een zomer en winterbanden wissel kan bijdragen aan aan een kostenverlaging. Of bijvoorbeeld bij transportopleggers, kunnen we op bepaalde posities de banden gaan opsnijden.

Met dit bandenbeheerplan haalt u het maximale rendement uit uw banden. U kunt tevens uw eigen servicepartners duidelijkheid verschaffen over hoe u wilt dat er met de banden wordt omgegaan.

Om een bandenbeheerplan te kunnen schrijven zijn twee zaken belangrijk. Ten eerste moet Advies op wielen al een bandenservice hebben verricht, niet in de laatste plaats om alleen met de feiten over de banden een oordeel te kunnen vellen. Ten tweede moeten er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de jaarlijkse kilometers en brandstofconsumptie van de gehele vloot.

Voor de kosten van een bandenbeheerplan, zie: De kosten