Prijzen

Aan de oppompservice zijn kosten verbonden.

Oppompservice voor vrachtwagens, trekkers en getrokken materieel: €2,95 per band

Bij een oppompservice ontvangt u per voertuig de volgende informatie:

  • Datum en kenteken, type voertuig en de bandenmaat.
  • Gemeten spanning en gecorrigeerde spanning.
  • Restmillimeters per band.
  • Eventuele bijzonderheden of afwijkingen per voertuig.

Enkele dagen na de oppompservice worden alle gegevens digitaal aangeleverd, tegelijkertijd met de digitale factuur. Bij de bandenservice voor vrachtwagenbanden worden de kosten per band in rekening gebracht.

Oppompservice voor personenwagens en bestelbusjes: €6 per voertuig

Bij de oppompservice per voertuig ontvangt u de volgende informatie:

  •  Datum en kenteken, type voertuig en bandenmaat.
  •  Gemeten spanning en gecorrigeerde spanning.
  •  Eventuele bijzonderheden of afwijkingen per voertuig.
  •  Eventueel de restmillimeters per band en wisseladvies bij bestelbusje.

Enkele dagen na de oppompservice worden alle gegevens digitaal aangeleverd, tegelijkertijd met de digitale factuur.
De kosten per voertuig zijn €6

Indien u besluit voor een tweede oppompservice in hetzelfde jaar te gaan ontvangt u 15% korting op de eerstvolgende factuur.

Een bandenbeheerplan: €225

Een bandenbeheerplan schrijven is alleen mogelijk indien Advies op wielen al een bandenservice op uw vloot heeft uitgevoerd. Dit rapport wordt volledig op maat geschreven en kan uitstekend als leidraad voor uw servicepartners worden gebruikt. Alle adviezen worden vooraf besproken, en zonodig getoetst op de haalbaarheid. Met dit rapport verzekert u zich zeker van de meest efficiënte manier van werken.

Prijzen exclusief Btw

Al onze prijzen zijn exclusief Btw. De prijzen vermeld op deze website kunnen worden aangepast en zijn niet leidend. Vooraf aan elke samenwerking verwijzen we u naar de algemene voorwaarden. Ondertekende en retour gezonden offertes kunnen afwijken van bovengenoemde prijzen. Advies op wielen zal nooit een opdracht aanvaarden waarin duidelijk is dat een tel- of schrijffout zal leiden tot een verbintenis waarin zowel u (de afnemer) als Advies op wielen grove schade zal leiden. Alle bandenservice prijzen zijn gebaseerd op minimaal 25 voertuigen. Tevens is Advies op wielen beslissend over aanrijtijden en of de afstand tot het project in verhouding staat tot de door u aangevraagde service. Vooraf zal er altijd overleg zijn.