No Cure No Pay

Advies op wielen geeft iedere klant de mogelijkheid de resultaten van de bandenservice te controleren. Als u kunt aantonen dat na een tweede bandenservice er geen enkel positief resultaat is, dan kunt aanspraak maken op de No Cure No Pay regeling. Hierbij worden de algemene voorwaarden gehanteerd.

De No Cure No Pay-regeling geeft geen reden tot uitstel van reeds gefactureerde bandenservice. De No Cure No Pay-regeling betekent niet dat al gemaakte afspraken komen te vervallen. Tijdens aanspraak op de No Cure No Pay-regeling is Advies op wielen gerechtigd zijn eigen onderzoek uit te voeren. Foutieve aannames van Advies op wielen door verkeerd aangeleverde gegevens vanuit de opdrachtgever geven geen recht op No Cure no Pay.

Indien wordt overeengekomen dat de No Cure No Pay-regeling op een voertuig van toepassing is, zal ten alle tijden alleen de laatste factuur van het voertuig als uitgangspunt worden genomen. Reeds verleende kortingen die komen te vervallen worden verrekend.

Schade ontstaan door bandenpech welke door de algemene voorwaarden worden uitgesloten kunnen niet door de No Cure No Pay-regeling alsnog worden vergoed. De No Cure No Pay-regeling geeft geen uitstel voor betaling van openstaande facturen. Vergoedingen kunnen alleen plaatsvinden via een creditfactuur van Advies op wielen. Indien alle facturen al zijn overgemaakt zal Advies op wielen kunnen overgaan tot restitutie.