Waarom banden op spanning

De marges staan steeds meer onder druk, de vrachtprijzen zijn al tientallen jaren aangescherpt en de concurrentie staat niet stil. Met een jaarlijkse prijsaanpassing van de tarieven hebben veel bedrijven het de afgelopen jaren niet meer gered.

Belangrijk is dat elke kilometer zo zuinig mogelijk wordt gereden: minder diesel met bijbehorende uitstoot, minder slijtage en minder kosten onderweg. Belangrijke stabiele factoren zijn: goed opgeleide chauffeurs, een goed onderhouden wagenpark en de juiste materiële inzet voor de uit te voeren taken.

Wat betreft de twee grootste kostenposten, loon en brandstof, daar kunt u de winst moeten maken.
Weinig of geen extra stilstand zorgen dus voor een minimaal aantal onbetaalde uren. Om brandstof te besparen is de kortste route vaak verbruiktechnisch juist zeer onvoordelig. Men bespaart pas als iedere kilometer zo zuinig mogelijk wordt aflegt.

Welke drie factoren bij brandstofbesparing zijn belangrijk

1. Vaste factoren:

Als eerste zijn er factoren welke voor elk voertuig van een transporteur het zelfde zijn, en welke een bepaalde slijtage, verbruik en dus zo hun eigen kostprijs hebben.

  • Merk voertuig met soort motor (euro 3, 4 of 5 ).
  • Soort werk, nationaal, regionaal of zelfs internationaal vervoer.
  • Soort vervoer, bloemen, supermarkt- distributie of kippertransport.
  • Uitvoering materieel, voldoende of juist een veel te zware trekker voor het werk. Uitvoering banden, regionaal of internationaal!


Deze bovenstaande omstandigheden zijn niet de oorzaak maar een logisch gevolg van een kilometerkostprijs van een transportmiddel.

2. Menselijke, en dus beïnvloedbare factoren:

  • Rechtervoet van de chauffeur, anticiperen of accelereren.
  • Routeplanning of navigatie, maar ook iets omrijden om de kortste weg met die vier verkeerslichten te vermijden.
  • Dagplanning van een chauffeur, tijd om te rusten en ook even tijd hebben om een juiste beslissing of route te kunnen nemen.


3. Bedrijfsfactoren:

Factoren zoals keuzes in onderhoudintervallen en preventief onderhoud.

  • Bij één onderhoudsbeurt per jaar moet alles vervangen voor het volgende jaar.
  • Reparaties uitstellen tot aan de beurt welke voor het voertuig is ingepland om vervolgens minimaal onderhoud te plegen.
  • Bandenspanning alleen controleren tijdens een servicebeurt van het voertuig.

Deze bedrijfsfactoren zijn echt per vervoerder verschillend. Veranderingen op deze factoren kunnen een groot positief verschil opleveren. Dit is wel de lastigste categorie, omdat er eerst veel extra tijd en geld vooraf moet worden geïnvesteerd om een kilometerkostprijs te verlagen.

Bij bepaalde omstandigheden scoort een transportbedrijf één op drie met zijn verbruik. Zij zullen nooit en te nimmer één op vier gaan rijden. Als ze dan ook de menselijke factoren niet structureel en over de gehele linie aanpakken zal het verbruik hoger dan gemiddeld zijn en blijvend fluctueren.
Voor de transporteur is een verandering van de bedrijfscultuur de minst eenvoudige stap. Maar wel de eerste stap tot verandering.

Wanneer Advies op wielen voor u een eerste vlootcontrole gaat uitvoeren, dan staat de bandenspanning voorop. Wanneer u deze goed aanpakt, dan is er direct brandstofbesparing.

Ook al rijdt de chauffeur niet de ideale route met bijbehorende snelheid, is het voertuig over gemotoriseerd, is de uitlijning niet correct en is er geen preventief onderhoud gepleegd, dan nog rijdt elk voertuig procenten voordeliger als de bandenspanning in orde is.

Het is eigenlijk simpel, iedereen is zich ervan bewust maar bandenspanning opvolgen en bijhouden is lastig. Voor transportbedrijven is het vaak moeilijk uitvoerbaar, voor leasemaatschappijen en grote personenwagen vlootbezitters onuitvoerbaar. Maar om iedereen via E-mail door te geven dat de leaseauto ook lucht in de banden nodig heeft, dat gaat iets te ver.

Het hoofddoel van de bandenservice van Advies op wielen is om uw brandstofbesparing te gaan behalen. Samen met u.